Välkommen till Valla Schakt & Entreprenad

Valla Schakt & Entreprenad har tillhandhållit entreprenadtjänster i Mälardalen sedan starten 2001. Bolaget bildades 2001 men ombildades till AB 2015.

Vi utför alla typer av schaktarbeten både små och stora projekt.

Min målsättning har varit att tillhandhålla välhållna maskiner med hög tillgänglighet anpassade till kundens behov och önskemål.

Ambitionen är att utföra entreprenader med kapacitet, kvalitet och kundnytta som ledstjärna. Ambitionen att bygga långsiktiga relationer har lett till att flera beställare både privat och företag varit med sedan starten.

Självklart så har vi ansvarsförsäkring.

Maskinpark

Tack vare att vi har ett tätt samarbete med andra entreprenörer så anpassas maskinparken utefter just ert behov.

Utbildningar:

  • Våra anställda och underentreprenörer har mångårig erfarenhet, adekvata utbildningar och tillstånd som uppdateras utefter regeländringar.

Referenser

  • Tälje Mark AB 08-550 142 70
  • Box Bygg 076-644 20 42
  • Mälarturf AB 070-739 02 31
  • Taxinge Gods AB 070-739 02 30
  • NCC 070-088 74 55
  • Berga Mark 070-536 76 55
  • AM Gruppen 070-699 72 20